1. »
 2. درباره ما
 3. »
 4. اهداف و استراتژی ها

 

 

اهداف و استراتژی سازمان

اهداف و استراتژی سازمان

شرکت انیاک همواره با هدف دستیابی به بروزترین تکنولوژی روز دنیا در حوزه فعالیت خود سعی دارد، با اتکا به زیر ساخت فنی و تخصصی و جایگاه عملیاتی خود با ایجاد پروژه های ارزش افزوده، سرویس های خدماتی و نوین را در راستای ایجاد رفاه اجتماعی و سودآوری هرچه بیشتر راه اندازی نماید. این شرکت به منظور استفاده از ظرفیتهای موجود با تکیه بر سرمایه انسانی هوشمند، پویا و متخصص خود، همچنین به پشتوانه شایستگی ها و موقعیت های کلیدی خود سعی دارد با ایجاد بسترهای الکترونیکی و با بهره گیری از فن اوری های نوین با حداقل هزینه و نیروی اجرایی، بیشترین سودآوری و بازده را داشته باشد. شرکت فن آوران انیاک، در انجام پروژه های خود همکاری تنگاتنگ با شرکت های داخلی و خارجی را به منظور دستیابی به فناوری های نوین، به عنوان یکی از اصول اساسی فعالیت خود دنبال می نماید.
نگرش مدیران در اداره شرکت همواره بر اساس استفاده از ابزارهای نرم افزاری و سخت افزاری و ایجاد زیرساخت های سیستمی جهت کنترل و مدیریت عملیات بوده و تکمیل و توسعه امکانات فنی، عملیاتی و سیستمی در شرکت به عنوان یک اصل همواره بصورت جدی دنبال می شود.
حضور استراتژیک در صحنه ها و پروژه های مختلف با هدف نیل به مقاصد اصلی و دراز مدت و چیدمان هوشمندانه زمینه های مرتبط در کنار هم ، همانند تکه های یک پازل به منظور دستیابی به یک تصویر بزرگ و زیبا به عنوان استراتژی و هدف اصلی شرکت توسط تک تک اجزای انیاک دنبال می شود.
در نگاهی جامع اهداف و استراتژی شرکت را در دو محور به شرح زیر می توان بیان کرد:

استراتژی عملیاتی

 • ایجاد زیرساخت های مربوط به خدمات پرداخت و خدمات الکترونیکی در جهت ارائه سرویس های تجارت الکترونیک در کشور
 • اجرای پروژه های خدماتی با هدف تامین منابع مالی برای پوشش هزینه های جاری و سرمایه گذاری های آتی
 • طراحی و ایجاد فعالیت های جدید و مشارکت در پروژه های خاص در راستای اهداف اصلی و استراتژیک شرکت
 • حفظ و ادامه شاخص های کیفی شرکت در حوزه ارائه خدمات بصورت کاملا رقابتی
 • ارائه مرغوبترین محصولات خارجی در بازار داخلی در جهت حضور فعال و موثر در حوزه ها و محورهای فعالیت شرکت و استفاده از این امکان جهت توسعه زیرساخت های عملیاتی و خدماتی انیاک
 • ایجاد سیستم های کاربردی و نظارتی یکپارچه به واسطه تجربیات اجرایی با هدف بالا بردن کیفیت خدمات و عملیات و کاهش هزینه های عملیاتی با هدف بالا بردن توان رقابتی
 • به وجود آوردن امکانات و زیرساخت های تبادل الکترونیکی داده ها بین سیستم های کاربردی مختلف با هدف ایجاد نقش اپراتوری و رگلاتوری و درآمد از محل کارمزد خدمات

استراتژی عملیاتی

استراتژی کلان

استراتژی کلان

 • تاکید بر استقلال مالی و سودآوری هر یک از زمینه های کلان فعالیت
 • ایجاد زمینه های فعالیت در حوزه های مستقل و مرتبط با ماهیت های متفاوت با هدف ایجاد فعالیت های اقتصادی پشتیبان به منظور غلبه بر ریسک های اقتصادی و عملیاتی هر رشته
 • ادامه پیشگامی در ارائه طرح ها و فعالیت های نوین و حفظ پویایی و چابکی در بدنه شرکت
 • حضور موثر در بخش قابل توجهی از چرخه های مالی، اقتصادی و ملی در کشور با حفظ استقلال ساختار تصمیم گیری و مدیریتی انیاک